To cite onlineforecast in publications use:

Bacher P, Bergsteinsson HG, Frölke L, Sørensen ML, Lemos-Vinasco J, Liisberg J, Møller JK, Nielsen HA, Madsen H (2021). “onlineforecast: An R package for adaptive and recursive forecasting.” test. 2109.12915, https://arxiv.org/abs/2109.12915.

Bacher P, Bergsteinsson HG (2022). onlineforecast: Forecast Modelling for Online Applications. R package version 1.0.1, https://onlineforecasting.org.

Corresponding BibTeX entries:

 @Article{,
  title = {onlineforecast: An R package for adaptive and recursive
   forecasting},
  author = {Peder Bacher and Hjörleifur G. Bergsteinsson and Linde
   Frölke and Mikkel L. Sørensen and Julian Lemos-Vinasco and Jon
   Liisberg and Jan Kloppenborg Møller and Henrik Aalborg Nielsen
   and Henrik Madsen},
  journal = {test},
  year = {2021},
  eprint = {2109.12915},
  archiveprefix = {arXiv},
  primaryclass = {stat.CO},
  url = {https://arxiv.org/abs/2109.12915},
 }
 @Manual{,
  title = {{{onlineforecast}: Forecast Modelling for Online
   Applications}},
  author = {Peder Bacher and Hjörleifur G. Bergsteinsson},
  year = {2022},
  note = {R package version 1.0.1},
  url = {https://onlineforecasting.org},
 }